Fedrigoni Procurement Portal

Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, rozpocznij procedurę akredytacji platformy.

Registro

Czy masz innowacyjny pomysł, który chciałbyś zasugerować lub zrealizować z Fedrigoni? Dołącz do naszego Portalu Innowacji, otwartej przestrzeni dla dostawców i firm, które chcą łączyć się i omawiać swoje pomysły z Fedrigoni oraz dowiedzieć się więcej o naszych wyzwaniach w zakresie innowacji i zrównoważonego rozwoju.

Login